2008 Fall anime Part 6: Tytania, Tetsudou Musume ~Girls be Ambition~, Junjou Romantica 2, Negi-Bouzu no Asatarou, Michiko to Hatchin, Inuzama Eleven, Alive – Last Evolutionary Boy, Bihada Ichizoku

2008 Fall anime Part 6:

  • Tytania
  • Tetsudou Musume ~Girls be Ambition~
  • Junjou Romantica 2
  • Negi-Bouzu no Asatarou
  • Michiko to Hatchin
  • Inuzama Eleven
  • Alive – Last Evolutionary Boy
  • Bihada Ichizoku

Continue reading »