2009 Winter anime Part 5: OVA and Movie

Tags: , , , , , , ,

2009 Winter anime Part 5: OVA and Movie

  • xxxHOLiC OVA
  • Armored Trooper VOTOMS Pailsen Files Movie
  • ABUNAI SISTERS -KOKO & MIKA-
  • Ichigo Mashimaro encore Vol.1 & 2
  • Kara no Kyoukai 5: Mujun Rasen
  • Platonic Heart Battle 3 & 4
  • Seto no Hanayome OVA 2

(Jan 16) xxxHOLiC OVA
http://kc.kodansha.co.jp/tsubaholi/

(Jan /17) Armored Trooper VOTOMS Pailsen Files Movie
http://www.votoms.net/pailsen/mov/

(Jan 21) ABUNAI SISTERS -KOKO & MIKA-
http://kanosisters.net/

Ichigo Mashimaro encore Vol.1 (Jan 23) & Vol.2 (Mar 25)
http://www.geneon-ent.co.jp/rondorobe/anime/ichigomashimaro/

(Jan 25) Kara no Kyoukai 5: Mujun Rasen
http://www.karanokyoukai.com/

Platonic Heart Battle 3(Jan 28) & 4(Feb 25)
http://zettai.jp/anime/

(Jan 30) Seto no Hanayome OVA 2
http://www.setonohanayome.com/

via Denizen’s Blog